Haluatteko optimoida
vedenkäsittelyprosesseja?

Koeajojen avulla voimme optimoida prosessienne ajoparametreja sekä toimivuutta.

Haluatteko tietoa prosessien toimivuudesta eri olosuhteissa?

Testaamalla suoraan kenttäkohteissa voimme todentaa prosessien toimivuutta ja tehostaa puhdistustuloksia erilaisissa käyttökohteissa ja prosessiolosuhteissa.

Tarvitseeko yrityksenne monitorointi- ja mallinnuspalveluita?

Tietokantapalvelumme sekä laaja-alainen datan käsittelyn ja analysoinnin osaaminen on käytettävissänne.

Onko teillä tarpeita vesiturvallisuusosaamisen päivittämiseen?

Tarjoamme kattavaa vesiturvallisuusalan koulutuskokonaisuutta käyttöönne ja osaamisenne kehittämiseen.

previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

Koelaitteistot käytössäsi

Pilot-kokoluokan siirrettävillä koelaitteistoillamme prosessien testaaminen onnistuu joustavasti asiakkaan määrittämissä kenttäkohteissa. Toimintaa tukee monipuolinen vesilaboratoriomme analyysivalmiuksineen.

Monipuoliset mahdollisuudet

Testaamme ja kehitämme vedenkäsittelyn prosesseja, kemikaaleja sekä laitteistoja. Lisäksi kehitämme bioprosessien sovelluksia vedenkäsittelyyn ja biojalostukseen liittyen.

Tukea tuotekehitykseesi

Kattavien testaustulostemme avulla saat tuotteesi ominaisuuksista uutta tietoa, jotka auttavat kehitystyönne uusille urille.

Koulutamme tarvittaessa

Erityisenä vahvuusalueenamme on vesiturvallisuus sekä vesilaitosten operointi. Vesilaboratoriota käytetään oppimisympäristönä ympäristötekniikan insinöörien koulutuksessa sekä yrityksille räätälöidyissä koulutuksissa.

Vesiturvallisuus soveltavan tutkimuksen kärkenä

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille ympäristöalan tuotekehitys- ja testauspalveluita sekä harjoittaa soveltavaa tutkimustoimintaa yhteistyössä alalla toimivien yritysten ja eri tutkimuslaitosten kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on keskeinen osa toimintaa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat vesiturvallisuus ja bioprosessit. Vesiturvallisuuteen liittyvä soveltava TKI -toiminta keskittyy veden monitorointi- ja mallinnusmenetelmien ja puhdistusteknologioiden kehittämiseen ja testaamiseen sovellusalueinaan erityisesti yhdyskuntien vesihuolto, maatalous sekä runsaasti vettä käyttävät teollisuuden alat, kuten kaivosteollisuus ja sellu- ja paperiteollisuus. Bioprosessien osalta toiminta on painottunut uusien sovellusten kehittämiseen erityisesti teollisuuden orgaanisten jätevirtojen hyödyntämiseksi energiaksi ja biomateriaalien raaka-aineiksi mikrobiologisten prosessien avulla.

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön erityisenä vahvuutena on kyvykkyys testata ja soveltaa käytäntöön vedenpuhdistusteknologioita ja monitorointijärjestelmiä ns. pilot-mittakaavassa (katso lisää Tilat-välilehdeltä). Tämä mahdollistaa uuden tiedon soveltamisen ja jalkauttamisen käytäntöön toimiviksi ratkaisuiksi ja uusien innovaatioiden testaamisen tarvittaessa suoraan kentällä asiakkaan kohteessa. Pilot-mittakaavan koetoiminta ja siihen liittyvä laitekanta tarjoavat lisäksi yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden testata ja kehittää uusia vesialan tuoteinnovaatioita.

Savonian vahvuuksiin kuuluu myös tiivis yhteistyö Kuopion tiedepuistossa sijaitsevien tutkimuslaitosten sekä kansainvälisten yliopisto- ja ammattikorkeakoulukumppaneiden kanssa. Aktiivista yhteistyötä tehdään mm. Itä-Suomen yliopiston, GTK:n (Geologian Tutkimuskeskus), Luken (Luonnon-varakeskus) ja THL:n (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) kanssa.

 

0614 2

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

Savoniassa liiketoimintaa toteuttavat ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Liiketoimintaa ovat asiakkaillemme tarjottavat palvelut kuten koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja testauspalvelut.

Lue lisää Savonian sivuilta