Palvelut

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön monipuolinen laitekanta ja soveltava osaaminen luovat poikkeuksellisen hyvät edellytykset yritysten tuotekehityksen tukemiseen tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää uusia vesiteknologioihin ja bioprosesseihin liittyviä innovaatioita käytännössä.

Yksikön palveluihin kuuluu analyysipalvelut, laboratorio-mittakaavan tuotekehitys- ja testauspalvelut sekä pilot-mittakaavan koetoiminta siirrettävillä pilot-laitteistoilla asiakkaan määrittämissä kenttäkohteissa.

Tuotekehitys- ja testauspalvelut vedenkäsittelyn prosesseihin sisältäen

  • Analyysipalvelut (analyysiluettelo pdf)
  • Laboratorio-mittakaavan tuotekehitys- ja testauspalvelut
  • Pilot-mittakaavan tuotekehitys- ja testauspalvelut

Ympäristömonitorointi, tietokantapalvelut ja mallinnus

  • hydraulinen mallinnus ja vesitaseiden hallinta
  • datapohjainen mallinnus ja data-analyysit
  • tietokantapalvelut

Koulutuspalvelut

  • Vesiturvallisuus-koulutukset (koulutusesite pdf)
  • Vesiturvallisuus-täydennyskoulutus (koulutusesite pdf)
  • Pato-koulutukset
  • Kokoeko-seminaarit

Tutustu esitteisiimme