Koehalli

Koehallin pääasiallinen käyttö liittyy veden puhdistusprosessien sekä veden laadun monitorointi-menetelmien kehittämiseen. Koehallissa on lisäksi laitteet avouoma- ja putki- sekä pohjavesivirtausten tutkimiseen laboratoriomittakaavassa. Vedenkäsittelyyn liittyvät tutkimukset voidaan siirtää myös kenttäolosuhteisiin.

Koehallissa sijaitsee mm. pilot-kokoluokan pintavesilaitos (Qmit=3 m³/h) tarpeellisine säätö- ja au-tomaatiojärjestelmineen. Pilot-vesilaitokseen on liitetty 600 m mittainen koevesijohtoverkosto.

koehalli01